Татуировки от тялото
  ND YAG лазерът е доказано найефективният начин за премахване на татуировки, който излъчва светлина по определен начин в кратки и резки импулси, за да разгради пигментите на татуировките. Те се абсорбират от пигментите в кожата. Тази светлинна енергия се измерва в нанометри (nm) и се излъчва при дължина на вълната 532nm, 1064nm.
Перманентен грим
  Козметичните татуировки изискват персонализирано лечение, базирано на точна предварителна оценка, която взема предвид характеристиките както на клиента, така и на перманентният грим. QS Nd:YAG лазерът се счита за найдобър избор при третиране на PMU, тъй като позволява пълно отстраняване с приемливи вторични ефекти.

Каква е програмата на обучението?

ТЕОРИТИЧНА ЧАСТ

 • Въведение
 • Nd:YAG Лазери
 • Анализ на клиента
 • Процес на премахването на пигментите
 • Процедури с Nd;Yag лазери
 • Подготовка за процедура
 • Лазерна настрйка
 • Съвети и грижи
 • Противопоказания

ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

 • Демонстрация от преподавател върху демо модел
 • Практика върху модел с подкрепа на преподавател

Каква е продължителността на курса?

Обучението е с еднодневна продължителност + 3 месеца онлайн подкрепа.

Какви са изискванията за участие?

За да участвате в курса не е необходим предишен опит и квалификация. Обучението е разработено както за начинаещи, така и за практикуващи с нужда да обогатят своя опит и знания.

Кои са инструкторите и техния опит?

Преподавател е Йоана Захариева. Предимствата, които притежава са многобройните преминати обучения и квалификации в престижни академии. Опит в преподавателската дейност. Отлични лични постижения и подход за предаване на знания и умения.

Каква е цената на обучението?

2000 лева , с включен учебник на стойност 400 лева.

Какъв вид сертификация се предоставя след завършване на курса?

След преминат курс всеки студент получава Сертификат от tOuch с международна стойност.

*Възможност за професионална квалификация.

Как се осигурява практическо обучение?

По време на обучението всеки получава възможност за работа върху модел под наблюдение и с помощта на преподавателя. След курса  ще имате възможност да практикувате както на модели така и с клиенти в зависимост от степента на усвояване на умения.

Как се поддържа актуалността на обучението?

Ние предлагаме Мастър Класове, за които може да получите информация по всяко време. Препоръчваме обновяване на уменията на всеки 6 месеца- година.

Какви възможности за заетост и кариерно развитие предоставя обучението?

Лазерните терапии с Nd;YAG лазери могат да бъдат и самостоятелно прилагани. Това означава, че могат да бъдат прилагани в студио в комбинация с други бюти процедури или да бъдат самостоятелн бизнес. Подходящи са за медицински кабинети, козметични студия и татустудия.

©2023 tOuch. Всички права запазени.

X